JURIDISKT MEDDELANDE

Verras.se

Läs noga dessa villkor innan du besöker och använder denna webbplats.

Genom att gå till verras.se sidor (hädanefter "webbplatsen") accepterar du följande villkor.Observera att du inte får tillgång till eller använda webbplatsen om du inte accepterar följande villkor.

1. BEGRÄNSAD NYTTJANDERÄTT

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet på webbplatsen är förbjuden utan skriftligt medgivande från verras.se. Modifiering av innehållet är förbjuden. Du får dock lagra i din dator eller skriva ut kopior av utdrag från webbplatsen för endast personligt bruk.

2. INGA GARANTIER

Innehållet på webbplatsen tillhandahålls "i befintligt skick" och "som tillgänglig". Ingen garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd, lämnas i förhållande till riktighet, tillförlitlighet eller innehållet på webbplatsen. Verras garanterar inte att webbplatsen eller de servrar som tillhandahåller det är fria från fel, virus eller andra skadliga komponenter. Verras förbehåller sig rätten att ändra webbplatsen eller dra in tillgången till den efter eget gottfinnande.

3. MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT

Innehållet på webbplatsen är Copyright © verras.se 2016. Alla rättigheter reserverade.

4. VARUMÄRKEN

Webbplatsen innehåller företagslogotyper, produktnamn, varumärken och andra identifieringssymboler som antingen direkt eller indirekt proprietära varumärken eller registrerade varumärken som tillhör verras.se. Webbplatsen kan också innehålla varumärken eller registrerade varumärken tillhör tredje part. Varje och all obehörig användning av sådana varumärken är strängt förbjudet.

5. INLÄMNING AV MATERIAL

Genom att skicka in material via e-post eller på annat sätt till någon av våra servrar garanterar du att: a) verras.se får publicera materialet; b) materialet inte är konfidentiella, är lämplig för publicering och din bästa kunskapen inte innehåller virus eller andra skadliga egenskaper; c) kommer du att gottgöra, försvara och hålla verras.se skadeslöst om någon tredje part vidtar åtgärder i förhållande till materialet och att d) du inte kommer att vidta åtgärder mot verras.se i förhållande till materialet.

6. LÄNKAR TILL TREDJE PARTS WEBBPLATSER

Verras.se ansvarar inte för material som skapats eller publicerats av tredje part webbplatser som denna webbplats är länkad till. Förekomsten av sådana länkar indikerar inte godkännande eller godkännande av något material som finns på någon länkad webbplats.

7. FRISKRIVNING

Under inga omständigheter ska verras.se hållas ansvarig för några som helst skador som kan bli följden av användningen av, eller oförmåga att använda innehållet på webbplatsen.

8. ANVÄNDNINGEN AV LOGGAR

All aktivitet på verras.se Online Butik kommer att loggas. Syftet med loggen är att förbättra Online Butikens tjänsten genom att samla information om -service användningsvolymer -Vilken delar tjänsten har / har inte använts -När används -geographic användardata -IT Teknik som används -errors Dessutom är personliga användaruppgifter (namn, adress, etc.) samlas under beställningsprocessen. De personuppgifter kommer att användas för att uppfylla transaktionen. Observera också sekretesspolicyn för verras.se om denna webbplats.

9. TVISTLÖSNING

Alla tvister i samband med användningen av Webbplatsen kommer att avgöras av tingsrätt

10. USA-SPECIFIKT EFTERLEVNAD IMPORT- OCH EXPORTLAGAR

Den information och produkter som beskrivs på denna webbplats kan bli föremål för import- och / eller exportlagar och förordningar. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar och förordningar beträffande din användning av Webbplatsen samt import och export av denna information. Verras.se garanterar inte att den information och / eller produkter som beskrivs på denna webbplats är lämpligt eller tillgängligt för användning i alla jurisdiktioner. Det är ditt ansvar att vara medveten om och följa alla import och export samt lagar och förordningar.